top of page
Vlinderhof 3 oktober 2022-29.jpg

Fort Botshol

Een droomtuin en -project! Wat was ik blij toen ik deze opdracht kreeg. Een tuin van meer dan 3100 m2 grenzend aan een natuurgebied bij Botshol. De eigenaren verhuisden van de stad naar het platteland om hun twee kinderen meer ruimte te geven in het groen. Met oog voor ecologie moet de tuin dan ook naadloos overgaan in de prachtige omgeving. 

 

Botshol is een typisch Hollands laagveengebied tussen Abcoude en Vinkeveen. Hier vind je veenplassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. Doordat het gebied na die tijd vrijwel onverstoord is gebleven, zijn er in Botshol nu nog veel zeldzame planten- en diersoorten te vinden en is het een broedplaats voor vogels. Lepelaar, aalscholver, grote zilverreiger, kluut, snor, rietzanger, sprinkhaanrietzanger en de vaak urenlang zingende rietgors, ze zitten hier allemaal. (bron: Natuurmonumenten en Provincie Utrecht)

 

Voor deze tuin heb ik gekozen voor veel inheemse struiken zoals Gele kornoelje, Lijsterbes, Vlier en Sporkehout en wuivende grassen en planten die daar goed bij passen. De grootte van de tuin maakt dat het in delen zal worden uitgevoerd. 

Botshol.jpg
20231006_183316_edited.jpg
myrrhis odorata
Moodboard project Botshol
20230919_123500_edited.jpg
padvast.jpg
Appelboom.jpg
bottom of page